Formularz – Lot samolotem




Wpłaty zaliczki w kwocie 2oo PLN za każde dziecko, należy dokonać niezwłocznie po wypełnieniu formularza na następujące konto:

Fundacja Dwie Korony
ul. Teresińska 32, 96-515 Teresin
nr konta 13 1140 2004 0000 3502 7852 1125
w tytule podając Imię i Nazwisko uczestnika.