Statut Fundacji

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Fundacja pod nazwą „Dwie Korony”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez:
Janusz Kamil Jaraźny, Piotr Mariusz Bałamut, Urszula Barbara Bałamut, Paweł Ambroziak, zwanych dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 16 października 2017 r. w Kancelarii Notarialnej w Sochaczewie przed notariuszem Jolantą Teresą Demczyszyn.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.