Formularz – Lot samolotem
    Wpłaty zaliczki w kwocie 2oo PLN za każde dziecko, należy dokonać niezwłocznie po wypełnieniu formularza na następujące konto:

    Fundacja Dwie Korony
    ul. Teresińska 32, 96-515 Teresin
    nr konta 13 1140 2004 0000 3502 7852 1125
    w tytule podając Imię i Nazwisko uczestnika.